Geologi i medierna

Exkursion i Uppsala domkyrka

Under GeoArena erbjuder vi dig möjligheten att följa med på geologisk exkursion i Uppsala domkyrka. Guide är SGU-medarbetaren Sten-Anders Smeds.

Ni promenerar gemensamt från Uppsala Konsert & Kongress till Domkyrkan klockan 15.30, tisdagen den 16 oktober.  Exkursionen beräknas vara slut klockan 17.00.

Stensorter i Uppsala domkyrka

De största volymerna är lokal Uppsalagranit i sockeln, Gotlandskalksten i pelare och Ölandskalksten i golv. Som dekor och i skulpturer förekommer täljsten från Norge, Värmland och Uppland, Gotlandskalksten och lokal Vattholmamarmor.

Påkostade gravmonument visar svart resp. röd belgisk kalksten, engelsk alabaster och olika typer av exklusiv italiensk och grekisk marmor för att inte tala om jämförelsevis enklare stensorter som Kolmårdsmarmor och finländsk Vestlaxmarmor.

Alabaster från Nottingham

Ett nyligen slutfört europeiskt samarbete där SGU och Upplandsmuseet deltagit har visat att alabastern i Domkyrkans gravmonument över Gustav Vasa och hans gemåler, Katarina Jagellonica och Johan III kommer från engelska Nottingham. Du kan läsa mer om studien här!

Anmälan

När du anmäler dig till GeoArena 2012 kan du också anmäla dig till exkursionen.

Du anmäler dig här!

Kostnad per deltagare: 299kr per deltagare (inkl. moms)


COPYRIGHT © MCI | Websy