Geologi i medierna

Presentationerna på GeoArena

En stor del av alla föredragshållare på GeoArena har valt att dela med sig av sina presentationer. Du hittar dem på SGUs slideshare-sida.


Ett stort tack från SGU...

... till alla som kom och gjorde GeoArena till en sådan framgång. Det har varit fantastiskt att få träffa och lära mer från alla er 550 deltagare med intresse för geologi.

Som vi hade hoppats och önskat var ni som kom forskare, politiker, studenter, journalister, konsulter, prospektörer, gruvbolag, handläggare. Ni kom från media, från universitet, från lokala, regionala och nationella myndigheter, från företag, från kommunalkontor och från regeringskansli.

Förhoppningsvis ses vi alla och fler därtill hösten 2014 igen! Väl mött!


 

Näringsminister Annie Lööf inviger GeoArena

Den 16-17 oktober 2012 är det dags för det första GeoArena någonsin. Här möter du många privata såväl som offentliga aktörer som på olika sätt berörs av och arbetar med geologi. Välkommen!

Vad?

Med fyra spår, globala utblickar och ett stort antal talarsessioner samlas vi kring de viktigaste geologifrågorna. Sessionerna berör både aktuella geologiska frågor med lokalt perspektiv och med globala utblickar.

Nyfiken på innehållet?
Du hittar programmet här!

Vem?

GeoArena vänder sig till företag, myndigheter och andra offentliga och privata aktörer för vilka geologin spelar roll. Konferensen vänder sig också till forskare vid universitet, högskolor och intresseorganisationer med geologiska spörsmål på agendan.

Full fart på registreringen... 

Anmäl dig till konferensen här!


Highlights!

Speaker's Corner i utställningshallen - massor med spännande, korta föredrag under pauserna! Öppet för allmänheten!

Onsdagens session Skyddat grundvatten - nu och i framtiden (15-17, Stora salen) med bland andra TV4-meteorologen Madeleine Westin.

Tisdagens session Visualisering av geodata (15.45-17, sal C) och demon i sal K1 kl 13-15.30.


Dialogmöte för den svenska mineralstrategin 

Den globala efterfrågan på mineralråvaror är en utmaning för en ansvarsfull och långsiktigt hållbar utvinning och produktion. Sverige har bra geologi och generellt goda villkor att erbjuda företag som vill investera i prospektering och gruvverksamhet. Det räcker inte. Det finns en ökande konkurrens mellan länder med liknande förutsättningar som Sverige. Vi behöver delta i konkurrensen men också använda våra kunskaper som bas för utveckling av resurseffektivitet.Därför lägger regeringen senare i höst fram en mineralstrategi för Sverige. Som ett led i arbetet hålls ett antal dialogmöten - det avslutande dialogmötet hålls på GeoArena, tisdagen den 16 oktober klockan 12.30-16.15. Läs mer här!


Geologiska upplevelser 

GeoArena 2012 erbjuder möjligheter till unika geologiska upplevelser:

Domkyrkans fascinerade geologi Läs mer!

Geologin längs Lennakatten – museijärnvägen i Uppland Läs mer!

Vinets geologi i teori och praktik Läs mer!


GeoArena stöds av

 

        
   
 

               


COPYRIGHT © MCI | Websy