Geologi i medierna

Under GeoArena 2012 erbjuder vi dig möjligheten att följa med på exkursion längs Upsala-Lenna Jernväg. Med veterantåg färdas gruppen längs en geologisk profil genom Uppland. Guidar gör SGU-medarbetarna Harald Agrell och Jan-Olof Arnbom. 

Onsdagen den 17 oktober färdas vi gemensamt med buss från Uppsala Konsert & Kongress direkt till järnvägsstationen i Almunge, ca 25 km öster om Uppsala, med beräknad ankomst ca kl 13. En exkursionsguide delas ut i bussen. Lunchmatsäck och eftermiddagsfika ingår. Kaffepausen blir vid Mariannelunds station.

I Almunge inväntar veterantåget som i lagom fart (max 40 km/tim) för oss åter till Uppsala med ankomst till Uppsala C senast kl 17. Vi kommer att stiga av på några platser men en del lokaler får avnjutas från tåget.

Terrängen

Resan går genom en typisk mellansvensk urbergsterräng i den nordligaste delen av Mälardalens sprickdalslandskap Vi är dock nära gränsen för norra Upplands subkambriska peneplan. Övergångszonen utgör ett slags rutplatålandskap, dock med en måttlig relief.

Det fasta berget

Av det fasta berget får vi se de urgraniter som dominerar terrängen i en vägskärning vid St. Trångdal strax väster om Almunge. Närmast Uppsala kommer vi in i området med metavulkaniter. Vi vandrar ett stycke över Uppsalaslätten till Stångby hällar, där en mycket välbevarad hälleflinta är blottad med den ursprungliga vulkaniska flytstrukturen bevarad.

Jordlagren

Jordlagren har styrts av landformerna med kalt berg och morän på de skogklädda platåerna som sönderstyckas av lerfyllda dalstråk. Landskapet utgjorde en innerskärgård in i geologiskt sen tid och de ibland sjöfyllda dalarna ger alltjämt intrycket av ett skärgårdslandskap.

Byggnadsteknik

På den vidsträckta Uppsalaslätten ökar lerans mäktighet och här uppstod byggnadstekniska problem vid anläggandet av järnvägsbron över den nya E4-motorvägen. Då inträffade bl a något för dessa trakter så sällsynt som ett jordskred i den instabila sulfidleran.

Anmälan

När du anmäler dig till GeoArena 2012 kan du också anmäla dig till exkursionen.

Du anmäler dig här!

Kostnad per deltagare: 299kr per deltagare (inkl. moms)

 


COPYRIGHT © MCI | Websy