Geologi i medierna

Effektivare miljöprövning inklusive prövning mot andra nyttjande- och bevarandeintressen

I anslutning till GeoArena bjuder Regeringskansliet, SGU, SveMin och SBMI in till det fjärde och avslutande dialogmötet för att utarbeta den svenska mineralstrategin. Även Naturvårdsverket deltar i diskussionerna.

Tid: 16 oktober 2012, 12.30-16.15

Plats: Uppsala Konsert & Kongress

Syftet med detta dialogmöte är att diskutera hur miljöprövningar i samband med ansökningar om tillstånd för materialtäkt och gruvdrift kan effektiviseras.
Du som deltagare bidrar utifrån din roll, ditt eget engagemang och ansvarsområde med erfarenheter, kreativitet och idéer under hela mötet.
Dialogmötet avslutas med en presentation av hur arbetet med en översyn av bestämmelserna i miljöbalkens 6 kapitel kan förenkla miljöprövningar. 

Regeringens hemsida om den svenska mineralstrategin.

PROGRAM 

Workshop 1

Effektivare miljöprövning

Workshopen inleds med att Jakob Brandt från Innovationsrådet presenterar rådets arbete med att utifrån en systemansats utveckla en modell för att förstå och göra miljöprövningsprocessen effektivare.
Den efterföljande diskussionen kommer att behandla resultatet från rådets arbete och vad som behöver göras för att ledtiderna ska bli kortare utan att tumma på kvaliteten i prövningsprocessen.

Innovationsrådets utredning 

Workshop 2

Material och mineralutvinning i områden med olika typ av skydd

Workshopen inleds av Björn Strokirk, verkställande direktör för Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI), samt Tomas From vice verkställande direktör för Sveriges Mineralindustri (SveMin). Den efterföljande diskussionen kommer att behandla hur olika nyttjande- och bevarandeintressen vägs mot varandra.

Presentation

Effektivare identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser

Per Hallström, departementssekreterare vid Miljödepartementet presenterar ett förslag till utformning av ett nytt 6 kap. miljöbalken. Det övergripande syftet med den föreslagna reformen av 6 kap. är att effektivisera balkens bestämmelser.
Den bärande tanken är att reglerna ska vara tydliga och ändamålsenliga och ge förutsättningar för att resurserna vid och inför prövningen läggs på de fall och de frågor där de ger störst miljönytta.
Målet är att ge förutsättningar för att öka den samlade miljöskyddseffekten och samtidigt minska den samlade tidsåtgången och administrativa bördan vid miljöprövningen.

Här hittar du miljökonsekvensutredningen. 

ANMÄLAN

Du som enbart* vill delta i dialogmötet gör det kostnadsfritt. Du anmäler dig per e-post till bitte.johansson@sgu.se senast den 10 oktober.

*Dialogmötet är givetvis också öppet för GeoArenas deltagare. Du som vill delta i dialogmötet markerar ditt val när du gör din anmälan till GeoArena. Här anmäler du dig till till GeoArena 2012! 

Varmt välkommen! 

Information om Övriga dialogmöten: 

Det första dialogmötet hölls i samband med Bergforskdagarna i maj. Det andra hölls i Kiruna den 10-11 september och det tredje i Falun den 1 oktober

 


COPYRIGHT © MCI | Websy