Geologi i medierna

Speakers Corner

Speaker's Corner är scenen med de snabba föredragen med aktuella ämnen där du kommer nära föredragshållarna och får chansen att ställa dina frågor direkt till experterna! Allmänheten är välkommen att lyssna!

 

Tisdag

Lunch

 

11.20-12.30

Moderator: uppsalaprofilen Jacke Sjödin
Tema forskning

 • Climate and radioactive related issues in safety assessments for nuclear waste repositories (på svenska)
  Ämnesexpert – Klimat Jenny Brandefelt (SKB)
 • The Greenland Analogue Project (på svenska)
  Ämnesexpert – Geologi, Lillemor Liljedahl Claesson (SKB)
 • Final repository for spent nuclear fuel – Mitigation measures for nature conservation
  (på svenska)
  MKB-specialist Mikael Gontier (SKB) 

Fika

 

14.00-14.30

Moderator: Eva Jirner Lindström, SGU 

 • Kompetenscentrum för byggande av och i berg
  Björn Schouenborg, SGU/CBI Betonginstitutet
 • Kartan som kom upp ur havet. Om jordarter och maringeologi längs Skånes kust

  Kärstin Malmberg Persson , SGU

Fika

 

15.15-15.45

Moderator: Eva Jirner Lindström, SGU 

 • Jordarna är sura, sa geologen om Vaksala torg. Om sökandet efter geologisk miljöbov under UKK.

  Gustav Sohlenius, SGU
 • Hemligheten som aldrig läckte ut. Om de svenska oljelagren.

  Lars-Gunnar Karlsson, SGU

Onsdag

Fika

 

10.30-11.00

Moderator, vetenskapsjournalisten Ann Fernholm

 • Om dialog och acceptans vid förvar av kärnavfall
  Jenny Rees (Informatör, SKB Oskarshamn)
 • Mervärdessatsningar i samband med förvar av kärnavfall
  Stig Björne (SKB)

Lunch

 

12.30-13.30

Moderator, vetenskapsjournalisten Ann Fernholm

 • Förbifart Stockholm - borrhålsundersökningar som underlag för byggande i berg
  Tomas Svensson (Geosigma)
 • Skräddasydda applikationer för Geoenergi
  Jonas Ekestubbe (Sweco)
 • Vattenförlustmätningar - nyutvecklad mätutrustning omvärderar resultaten
  Stig Jönsson (Geosigma)

Fika

 

14.30-15.00

Moderator, vetenskapsjournalisten Ann Fernholm

 • Låna en geolog!
  Eva Jirner Lindström (SGU)
 • När massaindustrin går till botten - Så sprids miljögifter från cellulosafibrer i bottensedimentet utanför svenska kusten.

  Anna Apler (SGU)


COPYRIGHT © MCI | Websy